loistaa
Jari Välkkynen

Jari Välkkynen

Työyhteisön kehittäminen

Tämän artikkelin tarkoituksena on herätellä kysymyksiä työyhteisön kehittämisen suhteen lähinnä opettajien työssä. Tämä materiaali soveltuu myös keskustelun pohjaksi tiimityön parantamiseksi esim. teollisuuden työpaikalla. Monesti työyhteisössä ei ole välttämättä keskusteltu aiheesta, vaan tehdään samoin kuin aina ennenkin.

Pääseekö työyhteisössänne koko tiimi loistamaan, vai loistavatko vain yksilösuorittajat?

Johtaminen?(toimivaltarajat, roolitus, pedagogiikan ymmärrys)

  • Yksilö(kuka on yksilösuorittaja?)
  • Pari(miten muodostuu työpari?)
  • Työporukka(työporukan määritelmä?)
  • Tiimi(milloin työporukasta tulee tiimi?)

Mitkä asiat vaikuttavat työyhteisön kehittymiseen?

Opettaja:
Miten siirrät tietoa, taitoa ja asennetta, jos et kykene ilmaisemaan ajatuksiasi kirjallisesti tai suullisesti sekä omaksumaan uutta tietoa?

Työnjohtaja/Koulutuspäällikkö:
Miten saat työntekijäsi toimimaan parhaiten? Pystytkö/annatko myös positiivista palautetta? Tiedätkö omat toimivaltarajasi ja oletko määritellyt työntekijöidesi toimivallan rajat? Onko työntekijöillä samat säännöt kaikilla, vai onko erillisvapauksia tai -velvollisuuksia? Uskaltavatko alaisesi olla kanssasi eri mieltä?

Miten osallistut ja osallistat?(työporukka)

Mitä esteitä työyhteisön kehittymiselle on?

Mitä mahdollsuuksia työyhteisön kehittymiselle on?

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email