Arkisto: Author: Petri Pohjola

Työturvallisuus ruiskumaalauksessa

Ruiskumaalaus on haitallista terveydelle ilman kunnollista suojautumista. Ilmassa leijuvia maaliseoksen aineosia ei saa päästä iholle tai hengitysilmaan. Maalituotteiden sisältämistä terveydelle haitallisista tai vaarallisista aineista saa

Lue lisää »

Jauhemaalaus

Jauhemaalaus on prosessi, jossa muovijauhetta leijutetaan säiliössä paineilman avulla sopivaksi ruiskutukseen. Leijutettu jauhe pumpataan jauhesäiliöstä jauhepistoolille, jossa jauhe varataan sähköisesti ruiskuttamalla se sähkökentän läpi maalattavaa

Lue lisää »

Korroosionestomaalauksen tarkastus

Tarkastuskohteet • Metallityö • Esikäsittely • Esikäsitelty pinta • Maalit • Maalinlevitys • Maalausjärjestelmän toimivuus Metallityön tarkastus Maalattavien pintojen tulee olla mahdollisimman sileitä. Maalattava alusta

Lue lisää »

Maalikemian perusteet

Maalien Määritelmä Maali on nestemäinen tai jauhemainen tuote, joka maalausmenetelmin levitetään maalattavalle alustalle ohueksi kerrokseksi. Kerros kuivuu kiinteäksi, alustaan tarttuvaksi maalikalvoksi. Miksi maalataan -Maalattavan pinnan

Lue lisää »

Laatu, ympäristö ja turvallisuusjärjestelmät

Laadunhallintajärjestelmä Laadunhallintajärjestelmä ohjaa organisaatiota toimimaan järjestelmällisesti siten, että saavutetaan määritelty palveluiden ja tuotteiden laatu. Laadunhallintajärjestelmä muodostuu organisaatiorakenteesta, toimintaprosesseista, menettelytavoista ja resursseista. Laadunhallintajärjestelmä tehostaa asiakasvaatimusten täyttämistä

Lue lisää »

Kemialliset esikäsittelyt

Kemiallisessa ruosteenpoistossa eli peittauksessa valssihilse ja ruoste poistetaan kyseiselle metallille soveltuvalla peittausaineella. Peittaus voidaan tehdä hapolla tai emäksellä. Kemiallinen esikäsittely on jauhemaalaamoiden yleisimpiä esikäsittelymuotoja. Korroosionestomaalauksen

Lue lisää »

Maalausolosuhteet

Maalattavien pintojen esikäsittely ja maalaustyö tulee tehdä maalitoimittajan maalausolosuhteista antamien ohjeiden mukaisesti. Maalausolosuhteissa vaikuttavia tekijöitä ovat maalattavan kappaleen ja sitä ympäröivän ilman lämpötila, ilmanvaihto sekä

Lue lisää »

Maalipintojen vauriot ja tarkastus

Maalipinnoitteiden viat ja vauriot Levitysvirheet: kuiva maalisumu, pehmeä pinnoite, karkea pinta, appelsiinipinta sekä valumat ja verhot. Maalikalvon viat: rakkulat, kraatterit, kalansilmät ja pienet reiät. Pinnoitteen

Lue lisää »

Raesuihkupuhdistus

Raesuihkupuhdistus on tärkein korroosionestomaalauksen esikäsittelymenetelmä, se on myös tehokkain menetelmä valssihilseen ja ruosteen poistamiseen. Suihkupuhdistamisella, jota merkitään lyhenteellä ”Sa”, tarkoitetaan mekaanista pinnanpuhdistusta, jossa epäpuhtaudet irrotetaan

Lue lisää »