valmis3-1
Jari Välkkynen

Jari Välkkynen

Automaalarin ammattitutkinto, AT

Lähipäivät ja tutkinnon rakenne 2021 Jani Kuvaja, Jari Välkkynen

Vahingon haltuunotto, 40 osp

Ammattitaitovaatimukset:

 • toimia asiakaspalvelutilanteessa ja ottaa vastaan töitä sisäisiltä ja ulkoisilta asiakkailta
 • määritellä kohteen vauriot ja tehdä korjauskustannuslaskelmia
 • suunnitella työnsä huomioiden yhteistyö eri osastojen välillä
 • tarjota lisämyyntiä asiakkaalle
 • toimia terveellisesti ja turvallisesti työtehtävissään.

Pohjustustyöt 30 osp

Ammattitaitovaatimukset:

 • tarkastaa työmääräyksen ja tehdä ajoneuvon pesut, puhdistukset ja suojaukset
 • tehdä kittaus- ja hiontatyöt ajoneuvojen eri materiaaleille
 • tehdä alumiinin pohjustustyöt
 • tehdä pohja- ja hiontamaalauksen
 • tehdä sauma- ja helmamassauksen
 • toimia terveellisesti ja turvallisesti työtehtävissään

Ruiskumaalaustyöt, 30 osp

Ammattitaitovaatimukset:

 • tehdä ajoneuvon pesut ja puhdistukset ennen maalausta
 • sekoittaa värisävyn ja tarvittaessa sävyttää sen
 • maalata 1-, 2- ja monikerrosvärit
 • tehdä häivytysmaalaukset
 • viimeistellä ajoneuvon maalauksen jälkeen
 • huoltaa maalauskammiota ja työvälineitä
 • toimia terveellisesti ja turvallisesti työtehtävissään.

Muovikorjaus, 15 osp

Ammattitaitovaatimukset:

 • tunnistaa ja korjata eri muovilaatuja
 • pohjustaa ja maalata eri muovilaatuja.

Auton fiksaus, 15 osp

Ammattitaitovaatimukset:

 • tehdä auton sisäpuhdistuksen
 • tehdä auton ulkopinnan puhdistuksen
 • tehdä pieniä pohjustus- ja maalaustöitä
 • toimia terveellisesti ja turvallisesti työtehtävissään.

Aikataulutus

Lähipäivät 9.-10.9. 2021 Orientaatio opiskeluun, vaurion haltuun ottaminen
1. päivä 9:00 – 15:00

 • Esittelyt, opettajat, osallistujat
 • Oppimispäiväkirjan merkitys opiskelijalle
 • Suoritettavan tutkinnon rakenne, E-perusteet
 •  Työmääräyksen tulkinta ja lukeminen.
 • Toimiminen työmääräyksen mukaisesti

2. päivä 9:00 – 15:00

 • Tutustuminen oppilaitoksen maalilinjoihin
 • Työn tekeminen annetun ohjeen mukaisesti, aikataulutus oma työ
 • Seuraavat lähipäivät ja palaute

Lähipäivät 7. – 8.10. 2021 Pohjustyöt

1. Päivä 9:00 – 15.00

 • Eri työmentelmien ja tuotteiden valinta ja vertailu
 • Erilaisten työmenetelmien kokeileminen käytännössä

2. Päivä 9:00 – 15.00

 • Eri työmenetelmien ja tuotteiden sopivuuden arvioiminen.
 • Oikean työkalun ja menetelmän valinta

Lähipäivät 28. -29.10. 2021 Värioppi ja häivytysmaalaus
1. Päivä 9:00 – 15.00

 • Häivytysmaalaus, häivytysalueen määrittely
 • Sävytysharjoitus

2. Päivä 9:00 – 15.00

 • Värioppi
 • Sävytys omatoimisesti

Lähipäivät 18. – 19.11. 2021 Muoviosien korjaus ja pohjustus

1. Päivä 9:00 – 15.00

 • 3M kemialliset muovinkorjausmenetelmät, Jari Salovuori

2. Päivä 9:00 – 15.00

 • Muovinhitsausmenetelmät Jari Salovuori

Lähipäivät 15. – 16.12. 2021 Pienet pintaoikaisut ja pohjustetyöt

1. Päivä 9:00 – 15.00

 • Täydentyy myöhemmin

2. Päivä 9:00 – 15.00

 • Täydentyy myöhemmin

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email