eva
Jari Välkkynen

Jari Välkkynen

Automaalarimestarin EAT

Lähipäivät 2021 Jani Kuvaja, Jari Välkkynen

Opiskeltavat tutkinnon osat:

Vahingon haltuunotto, 30 osp

Ammattitaitovaatimukset

 • toimia asiakaspalvelutilanteessa ja ottaa vastaan töitä sisäisiltä ja ulkoisilta asiakkailta
 • määritellä kohteen vauriot ja tehdä kattavia korjauskustannuslaskelmia
 • suunnitella työn toteutuksen ja aikatauluttaa työn
 • luovuttaa valmiin työn asiakkaalle
 • toimia terveellisesti ja turvallisesti työtehtävissään.

Vauriokorjausprosessi, 30 osp

Ammattitaitovaatimukset

 • tehdä ajoneuvon vauriokorjauksen laaduntarkastuksen
 • tulkita mittauspöytäkirjoja ja määrittää ajoneuvon liikennekelpoisuuden
 • toimia yrityksen laatuperiaatteiden mukaisesti ja noudattaa työssään korjaamoehtoja sekä kuluttajansuoja- ja ympäristölainsäädäntöä
 • perehdyttää vauriokorjauksen tehtäviin ja työn valvontaan
 • kehittää osaamistaan ja työympäristöään.

Korjaamotalous, 30 osp

Ammattitaitovaatimukset

 • edistää yrityksen kilpailukykyä ja kannattavuutta
 • laatia koneiden ja laitteiden tarvekartoituksen ja vertailla investointien kannattavuutta
 • huolehtia varastoitavista tuotteista
 • toimia terveellisesti ja turvallisesti työtehtävissään.

Automaalauksen tekninen neuvonta ja työnopastus, 30 osp

Ammattitaitovaatimukset

 • suunnitella automaalauksen koulutus- ja ohjaustilanteen
 • toteuttaa koulutus- ja ohjaustilanteen, jossa antaa teknistä neuvontaa auto- maalaukseen liittyvissä tilanteissa
 • arvioida ja kehittää ohjaustaitojaan ja automaalausalan asiantuntija-aluettaan
 • toimia terveellisesti ja turvallisesti työtehtävissään.

Ajoneuvojen maalaus, 60 osp

Ammattitaitovaatimukset

 • tehdä ajoneuvojen pohjustustöitä
 • tehdä ajoneuvojen pintamaalauksia
 • vertailla ja valita käytettävät työmenetelmät
 • vertailla maalimateriaalien taloudellisuutta
 • huolehtia käytettävistä työkaluista ja laitteista
 • toimia terveellisesti ja turvallisesti työtehtävissään.

Lähipäivät 8.-9.9.2021 Orientaatio opiskeluun, vaurion haltuun ottaminen
1. päivä 9:00 – 15:00

 • Esittelyt, opettajat, osallistujat
 • Oppimispäiväkirjan merkitys opiskelijalle
 • Suoritettavan tutkinnon rakenne, E-perusteet
 • Käytännön tehtävä: Vaurion haltuun ottaminen

2. päivä 9:00 – 15:00

 • Työn suunnittelu ja johtaminen(vauriokorjaus)
 • Työn aikatauluttaminen
 • Työn kustannuslaskenta ilman Cabas-ohjelmistoa
 • Seuraavat lähipäivät ja palaute

Lähipäivät 6.- 7.10. 2021 Pohjustyöt

1. Päivä 9:00 – 15.00

 • Eri työmentelmien ja tuotteiden valinta ja vertailu
 • Erilaisten työmenetelmien kokeileminen käytännössä

2. Päivä 9:00 – 15.00

 • Eri työmenetelmien ja tuotteiden sopivuuden arvioiminen.
 • Oikean työkalun ja menetelmän valinta

Lähipäivät 27. -28.10 2021 Värioppi ja häivytysmaalauksen tarve
1. Päivä 9:00 – 15.00

 • Sävyn määrittely spektrofotometrin avulla.
 • Kaavan haku, värimallin maalaaminen oikein
 • Sävyn korjaaminen uuden mittauksen avulla

2. Päivä 9:00 – 15.00

 • Sävyn määrittelyn ohjaaminen
 • Häivityksen tarve, häivytysalueen määrittely
 • Käytännön sävytys, käytännön häivytysmaalaus

Lähipäivät 17. – 18.11 2021 Muoviosien korjaus ja pohjustus

1. Päivä 9:00 – 15.00

 • 3M kemialliset muovinkorjausmenetelmät, Jari Salovuori

2. Päivä 9:00 – 15.00

 • Muovinhitsausmenetelmät Jari Salovuori

Lähipäivät 15. – 16.12 2021 Pienet pintaoikaisut ja pohjustetyöt

1. Päivä 9:00 – 15.00

 • Täydentyy myöhemmin

2. Päivä 9:00 – 15.00

 • Täydentyy myöhemmin

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email