Artikkelit

Korroosionestomaalauksen tarkastus

Tarkastuskohteet • Metallityö • Esikäsittely • Esikäsitelty pinta • Maalit • Maalinlevitys • Maalausjärjestelmän toimivuus Metallityön tarkastus Maalattavien pintojen tulee olla mahdollisimman sileitä. Maalattava alusta

Lue lisää »

Maalikemian perusteet

Maalien Määritelmä Maali on nestemäinen tai jauhemainen tuote, joka maalausmenetelmin levitetään maalattavalle alustalle ohueksi kerrokseksi. Kerros kuivuu kiinteäksi, alustaan tarttuvaksi maalikalvoksi. Miksi maalataan -Maalattavan pinnan

Lue lisää »

Laatu, ympäristö ja turvallisuusjärjestelmät

Laadunhallintajärjestelmä Laadunhallintajärjestelmä ohjaa organisaatiota toimimaan järjestelmällisesti siten, että saavutetaan määritelty palveluiden ja tuotteiden laatu. Laadunhallintajärjestelmä muodostuu organisaatiorakenteesta, toimintaprosesseista, menettelytavoista ja resursseista. Laadunhallintajärjestelmä tehostaa asiakasvaatimusten täyttämistä

Lue lisää »

Kemialliset esikäsittelyt

Kemiallisessa ruosteenpoistossa eli peittauksessa valssihilse ja ruoste poistetaan kyseiselle metallille soveltuvalla peittausaineella. Peittaus voidaan tehdä hapolla tai emäksellä. Kemiallinen esikäsittely on jauhemaalaamoiden yleisimpiä esikäsittelymuotoja. Korroosionestomaalauksen

Lue lisää »

Maalausolosuhteet

Maalattavien pintojen esikäsittely ja maalaustyö tulee tehdä maalitoimittajan maalausolosuhteista antamien ohjeiden mukaisesti. Maalausolosuhteissa vaikuttavia tekijöitä ovat maalattavan kappaleen ja sitä ympäröivän ilman lämpötila, ilmanvaihto sekä

Lue lisää »

Maalipintojen vauriot ja tarkastus

Maalipinnoitteiden viat ja vauriot Levitysvirheet: kuiva maalisumu, pehmeä pinnoite, karkea pinta, appelsiinipinta sekä valumat ja verhot. Maalikalvon viat: rakkulat, kraatterit, kalansilmät ja pienet reiät. Pinnoitteen

Lue lisää »

Raesuihkupuhdistus

Raesuihkupuhdistus on tärkein korroosionestomaalauksen esikäsittelymenetelmä, se on myös tehokkain menetelmä valssihilseen ja ruosteen poistamiseen. Suihkupuhdistamisella, jota merkitään lyhenteellä ”Sa”, tarkoitetaan mekaanista pinnanpuhdistusta, jossa epäpuhtaudet irrotetaan

Lue lisää »

Mekaaniset esikäsittelyt

Mekaanisessa esikäsittelyssä teräs- ja valurautapinnat puhdistetaan ruosteesta, valssihilseestä, vanhoista maalikerroksista ja muista esipuhdistuksen jälkeen pinnalle jääneistä kiinteistä epäpuhtauksista joko käsityökaluilla, koneellisesti, suihkupuhdistuksella tai vesipuhdistuksella. Korroosionestomaalauksen

Lue lisää »

Maalien levitysmenetelmät ja ruiskutustekniikka

Levitysmenetelmät Ei-sumuttavat: Sivellin, tela ja kasto Sumuttavat: Sivuilmaruiskutus, suurpaineruiskutus, ilma-avusteinen suurpaineruiskutus ja sähköstaattinen ruiskutus Levitysmenetelmän valinta Maalin levitysmenetelmän valinta riippuu maalauskohteen muodosta ja koosta sekä

Lue lisää »